9ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 9ου τόμου

Ι. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

III. ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. ΣΑΠΦΩΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ, Ένα θασίτικο συμβόλαιο κατασκευής οικοδομή- ματος του 1903
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ, Η εγκατάσταση και λειτουργία της εταιρείας ΡΓ. δρβίάεΐ στα Λιμενάρια. Το τέλος της ιστορίας ενός χωριού και η αρχή της δημιουργίας ενός άλλου
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ, Στοιχεία απονομής δικαιοσύνης εις την Θάσον κατά την τονρκοκρατίαν
 4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιδράσεις Θασίων το 1911 κατά της επιβολής νέων τουρκικών φόρων
 5. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΒΑΜΒΟΥΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ, Ιταλοκρατία στη Θάσο κατά το 14ο και 15ο αιώνα
 6. Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, Αναίμακτες προσφορές στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Θάσου
 7. ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΔΑΒΟΥΛΙΑ, Το γενεαλογικό δένδρο και το αρχείο της (θεολογίτικης) οικογένειας θεμελή
 8. ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, Η μάχη του Σαγγάριου μέσα από μια ανέκδοτη επι- στολή τοΥ Ν. Βασιλικού
 9. ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΟΡΔΟΥ-ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ, Η γαλλική κατοχή και οι αντιδράσεις των κατοίκων της Θάσου
 10. ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Κανονισμός της Επιτροπής Ορφανών της νήσου Θάσου
 11. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ, Θάσιοι καπνεργάτες στην Καβάλα (1922-1953)
 12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΩΜΑΊ΄ΔΟΥ, Η λαϊκή υφαντική (κεντητική) της Θάσου σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Προϊστορικές επιβιώσεις
 13. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΒΑΖΗ -ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, Η εκκλησία της Παναγίας της Θάσου
 14. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Χ. ΚΑΛΑΜΑΚΗ, Διέλευση του Προχόρου Κυδώνη από την Θάσο
 15. ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ, Γαίες πλήρους ιδιοκτησίας στη Θάσο επί ισχύος του οθωμανικού δικαίου
 16. ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗ, Ο Δημ. Θωμα’ι’δης και η δράση του στη Θάσο κατά το 19ο αιώνα
 17. ΣΤΑΘΗ Ν. ΚΕΚΡΙΔΗ, Λαϊκές πρωτοβουλίες στη Θάσο κατά τον 19ο αιώνα
 18. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Χ. ΚΙΟΥΡΤΣΗ-ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Θεότητες της Θάσου σε αρχαίες επιγραφές και κείμενα
 19. ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Η απονομή της δικαιοσύνης στη Θάσο κατά τους χρόνους της εξέγερσης των κατοίκων της κατά της αιγυπτιοκρατίας (1894-1905)
 20. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΑΡΑ, Οι δύο Θάσιοι επιγραμματοποιοί της Ελληνικής Ανθολογίας
 21. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΥ, Το Προξενικό Πρακτορείο της Ελλάδος στη Θάσο στα μέσα του 19ου αϊ
 22. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Τα εξωκκλήσια της Θάσου έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος των κατοίκων
 23. ΔΗΜΟΥ ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ, Οι ιατροί της Θάσου το 1915
 24. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΠΟΥΣΕ, Επίγραμμα του Γεμίνου για τον Πολύγνωτο
 25. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΚΟΥ, Το δικαίωμα της χωριστής ιδιοκτησίας επί δένδρων (δενδροκτησία) στη Θάσο επί Τουρκοκρατίας
 26. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, Η εφαρμογή της πρακτικής ιατρικής στη Θάσο κατά τον 19ο αιώνα, μέσα από ένα χειρόγραφο κώδικα συνταγών της εποχής
 27. Γ. Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Σεραφείμ Τζερβενός και Μητροφάνης Νύσσης – Μητροφάνης Θάσιος: Άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου λογίων Θασίων ιεραρχών (17-18 αι.)
 28. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Κατάταξη των πρώτων Θασίων στον ελ- ληνικό στρατό, μετά την απελευθέρωση τους από τους Τούρκους
 29. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ, Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα από το Σωτήρος της Θάσου. Το αρχείο της οικογένειας Παπαστυλιανού (1847-1918)
 30. ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΒΒΙΔΟΥ, Η παρουσία της Θάσου σε ποιητικά κείμενα του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, της περιοχής Καβάλας- Θάσου
 31. ΦΩΤΗ ΤΡΙΑΡΧΗ, Προξενιά και αρραβώνες άλλοτε στη Θάσο
 32. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ, Η μονή Φιλόθεου και το μοναστήρι του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο Θεολόγο
 33. ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΜΑ, Οι Θεολογίτες στους απελευθερωτικούς αγώνες τον έθνους
 34. ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΕΡΗ, Ο ρόλος της μνήμης στην πενταλογία του Β. Βασιλικού
 35. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΧΑΛΔΕΖΟΥ, Το όνομα Θάσος
 36. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΙΟΝΗ, Η πρακτική ιατρική στη Θάσο κατά την τουρκοκρατία
Επόμενες Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Καβάλας για τα «Ελευθέρια 2024» με την «Αναπαράσταση άφιξης λόχου θασίων εθελοντών στην Καβάλα»

(Πλατεία Κανάρη, Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024, ώρα 21.00).

Μεταστοιχεία