10ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 10ου τόμου

I. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ III. ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. ΣΑΠΦΩΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ, Μια θασίτικη βυζαντινή εκκλησία σε λειτουργία Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρου, Αναζήτησις παρουσίας της εκκλησίας Μαρώνειας στην Θάσο
 2. ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, Συμβολή στη μελέτη της θασιακής μουσικής παράδοσης
 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ, Μία δίκη Δικαίου εις την Θάσον
 4. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΒΑΜΒΟΥΡΗ – ΦΑΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥ, Εγκατάσταση προσφύγων στη Θάσο
 5. Μ.Γ.ΒΑΡΒΟΥΝΗ,Παρατηρήσεις με βάση ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγ- γραφα της Θάσου
 6. ΚΩΣΤΑ ΒΛΑΣΤΑΡΗ, Μνημεία της Θάσου. Αξιοποίηση και προοπτική για το μέλλον
 7. ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ, Σελίδες της πρόσφατης ιστορίας της θάσου (1900- 1907) από έγγραφα των αρχείων του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος
 8. ΙΩΑΝΝΑΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Φορολογία αιγών αφορμή εξεγέρσεων
 9. ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΟΡΔΟΥ-ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ, Εξεύρεση πόρων για την πραγματο- ποίηση κοινωφελών έργων στη Θάσο από το 1850 ως το 1925
 10. ΓΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Δήμαρχος Θάσου Γεώργιος Δ. θωμαιδης (1904-1916)
 11. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ, Οι θάσιοι καπνεργάτες μέσα από το έργο του διηγηματογράφου Φώτη Πράσινη (1912-1973)
 12. Λ. ΕΛΛΗΝΑ – Γ. ΚΑΒΑΖΗ – Μ. ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ, Οι πρακτικοί γιατροί στην Παναγία της Θάσου τον 20ό αιώνα
 13. ΣΙΔΗΡΟΥΛΑΣΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ,θέματα οργάνωσης και λειτουρ- γία της Αστικής Σχολής Κάστρου στα τελευταία χρόνια της Οθω- μανικής κυριαρχίας
 14. ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑΔΗ, Ο φυσικός φωτισμός των μεταβυζαντινών εκκλησιών της Θάσου
 15. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΛΑΟΥ, Εθαυματούργησε στην Θάσο ο Άγιος Ιωαννίκιος
 16. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ, θάσιοι μαθητές που φοίτησαν στο εξατάξιο Γυμνάσιο Καβάλας (1919-1940)
 17. ΟΔYΣΣΕΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ, Νομοθετικές και διοικητικές επεμβάσεις στα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων των Μονών του Αγίου Όρους στη Θάσο στις αρχές τον 20ού αιώνα. Ορισμένες σκέψεις για την ερμηνευτική τους οριοθέτηση
 18. Αθ. Έ. ΚΛΡΑΘΑΝΑΣΗ – Ιω. Θ. ΜΠΑΚΑ, θασιακά εκπαιδευτικά (1860-1910)
 19. ΣΤΑΘΗ ΚΕΚΡΙΔΗ, Η Θάσος κατά τον 19ο αιώνα
 20. Α. GΑΚΑΒΕΤΙΑΝ – Μ. VELCOV, Η Καβάλα και τα περίχωοά της, αναφερόμενα σε οδοιπορικά και ωθομανοτουρκικά έντυπα του κρατικού αρχείου
 21. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Χ. ΚΙΟΥΡΤΣΗ -ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Το κάστρο και η κόρη που το υπερασπίζεται: τρεις θασιακές παραλλαγές
 22. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, Όψεις της πολατιστικής δομής της Θάσου μέσα από λατινικά κείμενα
 23. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΚΡΗΤΙΚΟΥ, Η απόφαση της ίδρυσης του Δημοτικού Σχολείου των Λιμεναρίων
 24. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΟΥ, Κωνσταντίνος Πετρίδης: Ένας Θάσιος ελ\ληνοδιδάσκαλος στη Χαλκιδική στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και μετέπειτα (1893-1930)
 25. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΒΟΥΛΙΝΑ, Τα οικονομικά της Θάσου κατά την ιστορικήν της διαδρομή
 26. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΙΔΩΝΗ, H νεομάρτυς Αγία Χάιδω από τη Χαλκιδική στη Θάσο
 27. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ανέκδοτες ιεροσφράγιστες μοναστηριακές αποδείξεις (ενδείξεις) ιερών μονών του Αγίου Όρους προς τους κατοίκους της Θάσου
 28. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΠΑΛΤΑ, Η Θάσος στις οθωμανικές απογραφές του 16ου και 17ου αιώνα
 29. Β. ΝΕΡΑΝΤΖΗ-ΒΑΡΜΑΖΗ, Αγιορείτικες ιδιοκτησίες στη Θάσο κατά το 14ο Αιώνα
 30. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Κοριτσιάτικο. Θεσμός του εθιμικού δι- καίου στην Θάσο
 31. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΤΤΑ, Άμεσα μέτρα προστασίας ενοριακού ναού Αγ. Απο- στόλων στο Μεγάλο Καζαβίτι Θάσον
 32. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Αντιδράσεις των κατοίκων της Θάσον στην έντονη φορολογία των πρώτων μετα-απελευθερωτικών χρόνων
 33. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ, Νεώτερα στοιχεία για τα μεταλλεία FΤ. Speidel της Θάσου
 34. ΗΛΙΑ ΣΑΚΟΥΛΗ, Η είδηση της μη ενσωμάτωσης της Θάσον στο ελ/.ηνικό κράτος κατά την πρεσβευτική συνδιάσκεψη τον Αονδίνον (1912- 1913)
 35. ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΥΡΤΗ, ΤΟ τέλος της Αγγλικής επιρροής στη Θάσο (1902)
 36. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΣΤΑΛΙΔΗ, Τα οικογενειακά ονόματα (επώνυμα) των Θασίων σύμφωνα με τις πηγές. Ιστορική και Γλωσσική θεώρηση
 37. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, Εικονογραφικά του αγίου νεομάρτυρα Ιωάννου του Θασίου (1652)
 38. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΠΟΥΖΗ, Τα Λιμενάρια κατά την περίοδο 1915-18 μέσα από το αρχείο του Β. Εμ. Πιατέλα και από άλλο ανέκδοτο αρχειακό υλικό
 39. Γεωργίου Τουςιμη, Σύσταση μοναστικής κοινότητας στη Θάσο από τον αγιορείτη ουνίτη μοναχό Παντελεήμονα
 40. Φωτη Τριαρχη, Ο γάμος άλλοτε στη Θάσο
 41. Γιάννη Τσεβρεμε, Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της Θάσου στο ελλη- νικό κράτος και οι δυναμικές ενέργειες των Θασίων στις αρχές του 1913
 42. Νικολάου Τςιλογεωργη, Το μετόχι της μονής Ιβήρων στο Κάστρο
 43. Κωνσταντίνου Τσίμα, Μια πειρατική επιδρομή στη Θάσο μέσα από ένα ανέκδοτο έγγραφο του 1815
 44. Κωνσταντίνου Χιονη, Ένας κώδικας από το Κάστρο των ετών 1864- 1923
 45. Ιωάννη Δ. Ψαρα, Η πειρατεία στη Θάσο κατά τις εκθέσεις των Πιεμο- ντέζων προξένων στη θεσσαλονίκη (1832-1855)
 46. Γεωργίου Παπαζογλου, Και πάλι περί Σεραφείμ Τζερβενού του Θασίου
Επόμενες Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Καβάλας για τα «Ελευθέρια 2024» με την «Αναπαράσταση άφιξης λόχου θασίων εθελοντών στην Καβάλα»

(Πλατεία Κανάρη, Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024, ώρα 21.00).

Μεταστοιχεία