6ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 6ου τόμου

Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

II. ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Κωνσταντίνου Χιόνη, Απόστολος Βακαλόπουλος, ο ιστορικός της Θάσου
 2. Παναγιώτη Χρ. Ζιώγα, Απόστολος Βακαλόπουλος. Ο ιστορικός του Νέου Ελληνισμού
 3. Αποστόλου Ε. Βακαλοπονλου, Γεγονότα στη Θάσο κατά τα τελευταία χρόνια της συγκυριαρχίας της οθωμανικής αυτοκρατορίας και της Αιγύπτου σ’ αυτήν (τέλη 19ου- αρχές 20ου)
 4. Κωνσταντίνου Τσουρή, Περί του οσίου Δανιήλ του Θασίου.
 5. Ευστρατίου Παπαδοπούλου, Παραδοσιακή κεραμική από τη Θάσο
 6. Γεωργίου Κ. Παπάζογλου, Ποικίλα παλαιογραφικά και άλλα
 7. Κωνσταντίνου Μανάφη, Χωρία, κάτοικοι, μαθηταί και διδάσκαλοι της νήσου
 8. Γεωργίου Κουκλιάτη, Τα μετόχια του Αγίου Όρους στην Καβάλα και στη Θάσο
 9. Κυριάκου Λυκουρίνου, Η πολιτική κατάσταση του 1885 στη Θάσο
 10. Σοφίας Τσιρικτζίδου, Το γαλλικό εμπόριο κατά το 18ο αιώνα στη Θάσο
 11. Γεωργίου Αυγουστίδη, Ιστορικές παραδόσεις από τις Μαριές
 12. Γιάννη Βαρδαβούλια, Ένα σύντομο γλωσσάρι
 13. Κωνσταντίνου Ι. Χιόνη, Μια πειρατική επιδρομή του 1876 στην Καλλιράχη
 14. Διαμαντή Αξιώτη, Ηδωνίς και Αερίη
 15. Κωνσταντίνου Χιόνη, Η απονομή της δικαιοσύνης στη Θάσο κατά την τουρκοκρατία
 16. ΔΙΑΦΟΡΑ
Επόμενες Εκδηλώσεις

Βράβευση των θασίων ή θασιακής καταγωγής αριστούχων αποφοίτων μαθητών Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου σχολικού έτους 2023 – 2024 στον Θεολόγο
(Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024, ώρα 11.30).

Πολυήμερη εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές
(4 – 10 Οκτωβρίου 2024)

Μεταστοιχεία