5ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 5ου τόμου

Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

II. ΜΕΛΕΤΕΣ

  1. Γιάννη Βαρδαβούλια, Ένα σύντομο γλωσσάρι
  2. Κωνσταντίνου Χιόνη, Οι γιατροί της Θάσου και της Καβάλας κατά την περίοδο 1860-1930
  3. Μάγδα Γεωργιάδου, Προξενικές αναφορές από τ’ αρχεία του ΡθΓ6Ϊ§η Οίίϊοθ, σχετικές με την ανακατοχή της Θάσου από την Τουρκία
  4. Κωνσταντίνου Χιόνη, Ανέκδοτα θασιακά έγγραφα των ετών 1769-1909
  5. Μαριάννα Τσεγγελίδου, Το ζήτημα των βακουφικών ιδιοκτησιών της Καβάλας και της νήσου Θάσου
  6. Κωνσταντίνου Χιόνη, Η απονομή της δικαιοσύνης στη Θάσο κατά την τουρκοκρατία
Επόμενες Εκδηλώσεις

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Χατζηεμμανουήλ “Η πέτρα και το αυγό” στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας “Βασίλης Βασιλικός”,
(Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 19.00)

Μεταστοιχεία