4ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 4ου τόμου

Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

II. ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Γιάννη Βαρδαβούλια, Ένα σύντομο γλωσσάρι
 2. Κωνσταντίνου Χιόνη, Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα της Θάσου
 3. Γεωργίου Αυγουστίδη, Ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1846-1903
 4. Γεωργίου Παπαδοπούλου, Η αδελφότητα «Φοίνιξ» της Θάσου
 5. Κωνσταντίνου Δ. Τσιάτα, Το κτίσμα που εστέγασε την ελληνικήν σχολήν Θεολόγου
 6. Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα των χρόνων της τουρκοκρατίας
 7. Τάκη Τσιμπουκλή, Η άνθιση της ναυτιλίας του Κάστρου
 8. Κωνσταντίνου Χιόνη, Η αλληλογραφία του Γιαξή Χ”Σταμάτη (1902-1911)
 9. ΔΙΑΦΟΡΑ
  1. Νέες εκδόσεις
  2. Χλώρη-ξέρη
  3. Γενεαλογικά δέντρα
  4. Πάτερ Γυμνάσιος Λαυριώτης
  5. Δύο δάσκαλοι στα Λιμενάρια
  6. Γεώργιος Παπαευστρατίου
Επόμενες Εκδηλώσεις

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κων/νου Θεοφανέλη «ΤΟ ΤΑΜΑ».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 19.00, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός»

Μεταστοιχεία