3ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 3ου τόμου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  1. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΔΑΒΟΥΛΙΑ, Χαρακτηριστικές λέξεις, παροιμίες και γλώσσα του Θεολόγου 7-66
  2. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ, Κωνσταντίνος Δημητριάδης ή Χατζηγιαξής 67-78
  3. ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ. ΤΣΙΑΤΑ, Χρονικό ιδρύσεως και λειτουργίας των γυμνασίων της Θάσου 79-84
  4. ΕΛΕΝΗΣ Α. ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ, Πολύγνωτος Βαγής 85-87
  5. ΧΑΙΔΩΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ, Πολύγνωτος Βαγής ο Θάσιος γλύπτης 88-93
  6. ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Δύο Θασίτες στην εκστρατεία της Ρωσίας το 1919 94-97
  7. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΙΟΝΗ, Βιογραφίες νεότερων ανδρών της Θάσου. Μεταξάς Δημητρίου, Χ”Γιώργης Μεταξάς, Δημήτριος Χατζηγιαξής ή Δημητρούδης και Γεώργιος Μ. Χρηστίδης 98-115
  8. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΙΟΝΗ, Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα της Θάσου 116-173
  9. ΔΙΑΦΟΡΑ
  10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Θέσεις και δραστηριότητες της Θασιακής Ένωσης Καβάλας 204-206
Επόμενες Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στη μουσική εκδήλωση «Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία» του Μουσικού Σχολείου Καβάλας (25 – 28 Απριλίου 2024)

Μεταστοιχεία