2ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 2ου τόμου

 1. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
 2. ΜΕΛΕΤΕΣ
  1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχιμ. Καλλίνικος Σταματιάδης ο Θάσιος
  2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΙΟΝΗ, Η απελευθέρωση της Θάσου το 1912 και η εγκατάσταση των πρώτων Αρχών
  3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΙΟΝΗ, Ανέκδοτα θασιακά έγγραφα των ετών 1837-191
  4. ΠΕΡΙΚΛΗ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗ, Ένας οδηγός διοίκησης των κοινοτήτων της Θάσου του 1886
  5. ΜΗΝΑ ΒΛΑΣΤΑΡΗ, Σχόλια στο άρθρο 46 του Α.Ν.2880 της 24/27 Μαρτίου 1941
  6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΤΣΙΑΤΑ, Δημοτικά τραγούδια Θεολόγου Θάσου
  7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΤΣΙΑΤΑ, Το χρονικό της κατασκευής των σχολείων του Θεολόγου στα χρόνια της τουρκοκρατίας
  8. ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Οι αετοί του Καζαβητιού κατά τον Α΄παγκόσμιο πόλεμο
  9. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ, Οι μπακίρες της Θάσου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ, Ένας πανάρχαιος χορός στα Καλύβια των Λιμεναρίων
  10.   ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΚΚΑΛΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Δημοτικά τραγούδια της Θάσου
  11.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΙΟΝΗ, Ένα πρωτόκολλο εισαγομένων εγγράφων των ετών 1902-1904, από το Θεολόγο
  12.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΙΟΝΗ, Βιογραφίες νεοτέρων ανδρών της Θάσου. Αύγουστος Θεολογίτης και Νίκος Βασιλικός
  13.   ΤΑΚΗ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ, Πειρατικές επιδρομές στα Λιμενάρια
  14.   ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗ, Αναδρομή στο ιστορικό της Θασιακής Ένωσης Καβάλας
  15.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΙΟΝΗ, Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα της Θάσου
  16.   ΔΙΑΦΟΡΑ
Επόμενες Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στη μουσική εκδήλωση «Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία» του Μουσικού Σχολείου Καβάλας (25 – 28 Απριλίου 2024)

Μεταστοιχεία