13ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 13ου τόμου

I. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Δηλώσεις για το θάνατο του Κώστα Τσίμα
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, Ομιλία στο πολιτικό μνημόσυνο του Κώστα Τσίμα
 3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Αναφορά στον Κώστα Τσίμα
 4. BAΣΙΛH BAΣΙΛΙKΟΥ Aναφορά στoν Kώστα Tσίμα
 5. ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗ, Aναφορά στον Κώστα Τσίμα.
 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΧΙΟΝΗ, Η ζωή και το έργο του Κώστα Τσίμα.
 7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ, Αύγουστος Θεολογίτης: Η ζωή και η πολιτική του δράση 89-195
 8. ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗ, Ο Θάσιος πολιτικός Άγγελος Λασκαρίδης 111. ΜΕΛΕΤΕΣ
 9. ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ, Οι Θάσιοι: Πρωτο-Ευρωπαίοι -Ελληνικότατος και ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός
 10. ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Ηλίας Λαμπίρης και εθιμικό δίκαιο.
 11. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Η “Ιστορία της Νήσου Θάσου τού Γεωργί- ου Παπαευστρατίου καί ό Σωτήρως Δούκας ό τυπογράφος.
 12. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Τό Ρωσικό Aρχαιολογικό Ινστιτούτο Κωνστα- ντινουπόλεως καί ή άγνωστη συλλογή νομισμάτων καί δακτυλωλί- θων τού Θασίου ίατροφιλοσόφου Γεωργίου Χρηστίδη
 13. ΧΡΗΣΤΟΎ Π. ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Το στρατιωτικό ημερολόγιο του Μαργαρίτη Π. Προέδρου(1918-1922)
 14. ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΔΗΡΑ, Πτυχές της εκκλησιαστικής και εθνικής προσφοράς και δράσεως του Μητροπολίτου Μαρωνείας Νικολάου Σακκοπούλου .(1902-1914) στη Θάσο
 15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΣΤΑΛΙΔΗ, Τα γυναικεία βαπτιστικά ονόματα των Θασίων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Ιστορική και γλωσσική θεώρηση
Επόμενες Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στη μουσική εκδήλωση «Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία» του Μουσικού Σχολείου Καβάλας (25 – 28 Απριλίου 2024)

Μεταστοιχεία