11ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 11ου τόμου

I. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

II. ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, Τo ημερολόγιο της Μικρασιατικής εκστρατείας
 2. ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΑΣΒΕΣΤΑ, Θάσος – Ένα ταξίδι στην αιωνιότητα 175-181
 3. ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΜΕΛΗ, Η ορθοδοξία και το θρησκευτικό συναίσθημα των Θασίων: η βυζαντινή μουσική, το ύφος και η εκτέλεση αυτής υπό των Θασίων ψαλτών 182-194
 4. ΜΑΝΟΛΗ ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, Πολύγνωτος ο Θάσιος. Ένας πρωτοπόρος ζωγράφος της αρχαιότητας 195-207
 5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ, Η απελευθέρωση της Καβάλας και Θάσου στα 1912-13 μέσα από φωτογραφίες της εποχής 208-232
 6. π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, Ανέκδοτη ακολουθία του Μελετίου Συρίγου στον Αγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη τον Θάσιο 233-258
 7. π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, Μαρτυρίες για τη νεότερη ιστορία της Θάσου από ανέκδοτα έγγραφα της μονής Βατοπεδίου 259-271
 8. π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, Σημειώματα εικόνων εξωκλησίου της Μεταμόρφωσης Καλλιράχης Θάσου από ανέκδοτα έγγραφα της μονής Βατοπεδίου 272-276
 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΤΣΙΜΑ, Τo ρεύμα της μετανάστευσης των Θεολογιτών της Θά- σου κατά τους τελευταίους χρόνους της τουρκοκρατίας 277-282
 10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ, Μουσείο Παπαγεωργίου 283-290
 11. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κ. ΧΙΟΝΗ, Η οργάνωση των συστημάτων επικοινωνίας στη Θάσο και Καβάλα κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας: τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομεία 291-312
 12. ΙΩΑΝΝΑΣ Κ. ΧΙΟΝΗ, Η αλληλοδιδακτική σχολή της Παναγίας και τα μαθήματα που διδάσκονταν (1850-1912) 313-327
 13. ΙΩΑΝΝΑΣ Κ. ΧΙΟΝΗ, Τρία ανέκδοτα ποιήματα του Καβαλιώτη ποιητή Ανδρικού Βέττα 328-340
 14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΧΙΟΝΗ, Σωτήριος Δημητρίου, ένας Θάσιος αγωνιστής του 1821 341-347
 15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΧΙΟΝΗ, Η εγκατάσταση της μεταλλευτικής εταιρείας στη Θάσο και οι θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις των κατοίκων
 16. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΧΙΟΝΗ, ΤΟ ιστορικό της απελευθέρωσης της Θάσου και Κα- βάλας όπως καταγράφεται στα ημερολόγια των πολεμικών πλοίων

III. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

 1. N. Παπαδημητρίου, Οι οριακές διαφορές μέσα στο Αγιο Όρος κατά την πρώ- ιμη μεταβυζαντινή εποχή (μέσα 15ου-16ου αι.) Βυζαντιακά 22(2002), 5-44 (ανάτυπο), υπό του Γ. Κ. Παπάζογλου
 2. Ν. Παπαδημητρίου, Νέες πηγές της ιστορίας του Αγίου Όρους (μέσα 15ου-τέλη 16ου αι.) από το αρχείο της ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, και Νέες πηγές της ιστορίας του Αγίου Όρους, μέρος Β’ (17ος αι.), από το αρχείο τη: ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Γρηγόριος Παλαμάς 84(2001), 509-580. και 86(2003), 245-320, υπό του Γ. Κ. Παπάζογλου
 3. Γεωργίου I. Αυγουστίδη, Δημοτικά τραγούδια της Θάσου, υπό του Κων/νου I. Χιόνη
Επόμενες Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στη μουσική εκδήλωση «Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία» του Μουσικού Σχολείου Καβάλας (25 – 28 Απριλίου 2024)

Μεταστοιχεία