Προτάσεις Θ.Ε.Κ. για ΓΠΣ Θάσου

logo_thasiaki                                                                 Καβάλα, 25.1.2016
.                                                                Αριθ. Πρωτ.: 2

.                        Προς
.             Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου
.              κ. Δημήτριο Πιπίνη

.

Θέμα: «Προτάσεις Θ.Ε.Κ. για το ΓΠΣ Θάσου».

Το Δ.Σ. της Θ.Ε.Κ., πιστεύοντας ότι  το Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο θα αποτελέσει  το αναγκαίο εργαλείο για  την ανάπτυξη  της Θάσου τα επόμενα χρόνια, έχει να επισημάνει τα παρακάτω:

 1. Με το προτεινόμενο Γ.Π.Σ. μία περιοχή που  αποτελεί το 1/4 περίπου της συνολικής έκτασης της Θάσου (κεντρικός πυρήνας του νησιού), χαρακτηρίζεται ως “περιοχή λατομικών δραστηριοτήτων” και  ενδεχόμενη υλοποίησή του, θα μετατρέψει το κεντρικό, ορεινό τμήμα του νησιού σε μια απέραντη λατομική ζώνη.
 2. Η προσδοκώμενη αύξηση της τουριστικής περιόδου είναι σε αντίφαση με το γεγονός ότι στην ορεινή ζώνη, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, και ιδιαίτερου περιβαλλοντικού πλούτου, προτείνονται – επιτρέπονται εγκαταστάσεις μαρμάρου, βιοτεχνίες, αιολικά πάρκα και γενικά δραστηριότητες που δεν βοηθούν στην ήπια και αειφόρο ανάπτυξη.
 3. Χωροθετούνται δύο βιομηχανικές ζώνες στον Πρίνο και στο Λιμένα ( Βόρεια Θάσος) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεγάλη απόσταση των οικισμών της Νότιας Θάσου          ( ιδιαίτερα ως προς τις εγκαταστάσεις των ελαιοτριβείων ).

Θεωρώντας ότι βασικές κατευθύνσεις της μελέτης του Γ.Π.Σ. πρέπει να είναι:

 1. Η χωρική οργάνωση  που  οδηγεί σε  βιώσιμη  ανάπτυξη, δηλαδή  επιδίωξη  ισορροπίας  μεταξύ  της  οικονομικής  αποτελεσματικότητας  και της περιβαλλοντικής  προστασίας του νησιού, σε συνδυασμό  με την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους.
 2. Η συνέχιση του προσανατολισμού της Θάσου, με το μοναδικό φυσικό  περιβάλλον, ώστε οι κυριότερες  δραστηριότητες  των  μόνιμων κατοίκων της να είναι ο  τουρισμός, όπου  επικρατούν  οι  μικρές  τουριστικές  μονάδες και  οι μικρές  εμπορικές  επιχειρήσεις, και ο πρωτογενής τομέας με κύρια αντικείμενα την καλλιέργεια της ελιάς, τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.
 3. Η εξόρυξη και επεξεργασία  μαρμάρου  να εξακολουθήσει να πραγματοποιείται συγκεντρωμένη σε μικρές περιοχές στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του νησιού  απασχολώντας  μικρό  τμήμα του  πληθυσμού.
 4. Κατά την άποψή μας, σημαντική προτεραιότητα για τη κατεύθυνση της χωρικής  οργάνωσης πρέπει να δοθεί στον τουρισμό και  την  πρωτογενή  παραγωγή  έναντι  των  άλλων χρήσεων, όπως η εξόρυξη μαρμάρου, και οι εν λόγω χρήσεις θα πρέπει να  ενισχυθούν, με απαραίτητη προϋπόθεση την προστασία του μοναδικού φυσικού  περιβάλλοντος και  την κατεύθυνση  της ήπιας  ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

 1. Οι λατομικές ζώνες να περιοριστούν γύρω από τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει πρόθεση να καθορισθούν νέες λατομικές ζώνες, αυτές θα πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης, και ο καθορισμός τους να γίνει μετά από ειδική μελέτη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλες εκείνες τις παραμέτρους, που πιθανώς θα επηρεάσουν την περιοχή γύρω από αυτές (προστασία φυσικού περιβάλλοντος, υδάτινες πηγές, υδροφόρος ορίζοντας κ.λ.π.). Οπωσδήποτε στον ορεινό όγκο πέρα από κάποιο υψόμετρο ( 500μ.)  θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη προστασία.
 2. Για την επέκταση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση του τουρισμού να σχεδιασθούν δίκτυα ορεινών διαδρομών φυσικού κάλλους, που θα ενώνουν τόσο τους ορεινούς οικισμούς της Βόρειας – Δυτικής Θάσου (Μαριές, Καλλιράχη, Μεταμόρφωση, Σωτήρος, Ανάληψη, Άγιος Παντελεήμων, Μικρό Καζαβίτι, Μεγάλο Καζαβίτι, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Γεώργιος, Ραχώνι), όσο και της Νότιας – Ανατολικής (Θεολόγος, Κοίνυρα, Ποταμιά, Παναγία Λιμένας), πάνω στις, σε ορισμένες περιπτώσεις, υφιστάμενες παλαιές διαδρομές, με παράλληλη ώθηση της ανάπτυξης στους ορεινούς οικισμούς.
 3. Να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία  και  διαχείριση  των  υδάτινων  πόρων με την εκπόνηση  μελέτης  από ειδικούς μελετητές.
 4. Αποφυγή χωροθέτησης Α.Π.Ε. Για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών  απαιτούνται  μεγάλα έργα οδικού δικτύου και το φυσικό περιβάλλον υφίσταται σημαντική  αλλοίωση.
 5. Τα ελαιοτριβεία που βρίσκονται εντός οικισμών, θα πρέπει να μετεγκατασταθούν.
 6. Στην περιοχή της Νότιας Θάσου θα πρέπει να δημιουργηθεί χώρος για βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (πιθανώς μεταξύ λάκκου Μαριών και Καλυβίων ), ενώ για τον Πρίνο ο χώρος υποδοχής Βιομηχανικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να χωροθετηθεί στην περιοχή του ΣΜΑ Θάσου.
 7. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Θάσος είναι αναπτυσσόμενο νησί και όχι αναπτυγμένο.

 

Το Δ.Σ. της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, επειδή πιστεύει ότι το Πολεοδομικό Σχέδιο της Θάσου θα αποτελέσει το βραχίονα ανάπτυξης για το νησί μας στο μέλλον, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου, πριν προχωρήσει στην ψήφισή του, να λάβει σοβαρά υπόψη του τόσο τη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών (Δασαρχείο, Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.λ.π.) και των αρμοδίων φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ κ.λ.π.), όσο και τις απόψεις των λοιπών φορέων του νησιού, για τη βελτίωση του Σχεδίου, που θα επηρεάσει σοβαρότατα το μέλλον της Θάσου.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

Τσιλογεώργης Νικόλαος

 

Κοινοποιείται:

 1. Δήμαρχο Θάσου
 2. Επικεφαλής Παρατάξεων Δήμου Θάσου
 3. Μ.Μ.Ε.
Επόμενες Εκδηλώσεις

Τετραήμερη εκδρομή στην Αλβανία (24 – 27 Μαΐου 2024).

Πληροφορίες «Γαιόραμα» τηλ. 2510227456.

Μεταστοιχεία