Κοπή Βασιλόπιτας

Η Θασιακή ένωση Καβάλας κάθε χρόνο καλεί τα μέλη, τους φίλους και τις Αρχές του τόπου για την κοπή της βασιλόπιτας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου πραγματοποιεί έναν απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς επισημαίνοντας τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του χρόνου που πέρασε και ενημερώνει για τον προγραμματισμό του νέου έτους.  

Επόμενες Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στη μουσική εκδήλωση «Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία» του Μουσικού Σχολείου Καβάλας (25 – 28 Απριλίου 2024)

Μεταστοιχεία