Ιστορικό

Η Θασιακή Ένωση Καβάλας από  την  ίδρυσή  της  το  1931, αποτελεί  έναν  από  τους  πιο  ιστορικούς  και  πολυπληθείς σε μέλη συλλόγους  της  πόλης  της  Καβάλας,  που υπηρετεί πιστά την ιστορική έρευνα, την  παράδοση και τον  πολιτισμό της Θάσου. Η λειτουργία της Ένωσης είναι άμεσα συνιφασμένη με το νησί της Θάσου. Έτσι στους στόχους της περιλαμβάνονται:

  1. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών μεταξύ των Θασίων που ζουν στην πόλη της Καβάλας και αλλού.
  2. Η διάσωση και διατήρηση της ιστορικής, πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς της Θάσου.
  3. Η προώθηση και επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων των κατοίκων του νησιού.
  4. Η τουριστική προβολή της Θάσου στο εσωτερικό και εξωτερικό.
  5. Η περιβαλλοντική προστασία του νησιού.

   Για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων η Θασιακή Ένωση έχει διοργανώσει οκτώ Συμπόσια Θασιακών Μελετών και έχει εκδώσει 20 τόμους “Θασιακών”. Επίσης η Θασιακή ένωση διοργανώνει κάθε χρόνο πολλές εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος, μια απ’ αυτές είναι και η ετήσια παράσταση στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (πρώην Νομαρχία με την οποία παρουσιάζονται παραδοσιακοί χοροί και Λαογραφικά δρώμενα της Θάσου.

   Ακόμη, διαθέτει χορευτικά τμήματα με τα οποία παρουσιάζει τους παραδοσιακούς χορούς της Θάσου, άλλων νησιών και περιοχών της Ελλάδας.

   Επιπρόσθετα, πραγματοποιεί εκδρομές σε περιοχές του εσωτερικού και του εξωτερικού  με  ιστορικό, αρχαιολογικό και  πολιτιστικό  ενδιαφέρον.

   Τέλος, με παρεμβάσεις της προς τις Αρχές του τόπου, ανακοινώσεις προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κινητοποιήσεις των μελών της επιδιώκει και συντελεί στην προβολή, προώθηση και επίλυση κοινωνικών και οικολογικών ζητημάτων της Θάσου και της ευρύτερης περιοχής.

Επόμενη Εκδήλωση
2016_11_16_xoreytiko

Σύνδεση