Επόμενη Εκδήλωση

Παρουσίαση 20ου, 21ου (Πρακτικά 8ου Συμποσίου Θασιακών Μελετών) και 22ου τόμου «ΘΑΣΙΑΚΩΝ» , σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός»
(Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022, ώρα 19.00).

2016_11_16_xoreytiko

Μεταστοιχεία