Δημιουργία Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών

Δημιουργία Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών.

Στηρίξτε αυτή την προσπάθειά μας και ενημερωθείτε λεπτομερώς από τον υπεύθυνο αιμοδοσίας κ. Παναγιώτη Κουβέλη.

Επόμενες Εκδηλώσεις

Τετραήμερη εκδρομή στην Αλβανία (24 – 27 Μαΐου 2024).

Πληροφορίες «Γαιόραμα» τηλ. 2510227456.

Μεταστοιχεία