Βράβευση αριστούχων μαθητών

Η Θασιακή Ένωση Καβάλας πραγματοποιεί κάθε χρόνο από το 1984 την ειδική τελετή της βράβευσης των αριστούχων Θασίων ή Θασιακής καταγωγής αποφοίτων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου στη Θάσο.

Με την εκδήλωση επιβραβεύεται η πνευματική προσπάθεια και το ήθος της μαθητιώσας νεολαίας του τόπου μας.  

Επόμενες Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στη μουσική εκδήλωση «Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία» του Μουσικού Σχολείου Καβάλας (25 – 28 Απριλίου 2024)

Μεταστοιχεία