Κατηγορία: ‘Παρεμβάσεις’

Πυρκαγιά Θάσου

logo_thasiaki                                                                 Καβάλα, 12.9.2016
.

.
.      
.          

.

Ανακοίνωση

Η Θασιακή Ένωση Καβάλας, για τις ανάγκες των εθελοντών που συμμετέχουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στη Θάσο, χρειάζεται επειγόντως:
Νερά, στιγμιαίους καφέδες (σπαστούς), χυμούς, κρουασάν και γάντια εργασίας.
Τόπος παράδοσης:
Γραφείο συλλόγου, Στοά Μ. Αλεξάνδρου 28, 2ος όροφος.
Πληροφορίες: 6946515344

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προτάσεις Θ.Ε.Κ. για ΓΠΣ Θάσου

logo_thasiaki                                                                 Καβάλα, 25.1.2016
.                                                                Αριθ. Πρωτ.: 2

.                        Προς
.             Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου
.              κ. Δημήτριο Πιπίνη

.

Θέμα: «Προτάσεις Θ.Ε.Κ. για το ΓΠΣ Θάσου».

Το Δ.Σ. της Θ.Ε.Κ., πιστεύοντας ότι  το Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο θα αποτελέσει  το αναγκαίο εργαλείο για  την ανάπτυξη  της Θάσου τα επόμενα χρόνια, έχει να επισημάνει τα παρακάτω:

 1. Με το προτεινόμενο Γ.Π.Σ. μία περιοχή που  αποτελεί το 1/4 περίπου της συνολικής έκτασης της Θάσου (κεντρικός πυρήνας του νησιού), χαρακτηρίζεται ως “περιοχή λατομικών δραστηριοτήτων” και  ενδεχόμενη υλοποίησή του, θα μετατρέψει το κεντρικό, ορεινό τμήμα του νησιού σε μια απέραντη λατομική ζώνη.
 2. Η προσδοκώμενη αύξηση της τουριστικής περιόδου είναι σε αντίφαση με το γεγονός ότι στην ορεινή ζώνη, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, και ιδιαίτερου περιβαλλοντικού πλούτου, προτείνονται – επιτρέπονται εγκαταστάσεις μαρμάρου, βιοτεχνίες, αιολικά πάρκα και γενικά δραστηριότητες που δεν βοηθούν στην ήπια και αειφόρο ανάπτυξη.
 3. Χωροθετούνται δύο βιομηχανικές ζώνες στον Πρίνο και στο Λιμένα ( Βόρεια Θάσος) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεγάλη απόσταση των οικισμών της Νότιας Θάσου          ( ιδιαίτερα ως προς τις εγκαταστάσεις των ελαιοτριβείων ).

Θεωρώντας ότι βασικές κατευθύνσεις της μελέτης του Γ.Π.Σ. πρέπει να είναι:

 1. Η χωρική οργάνωση  που  οδηγεί σε  βιώσιμη  ανάπτυξη, δηλαδή  επιδίωξη  ισορροπίας  μεταξύ  της  οικονομικής  αποτελεσματικότητας  και της περιβαλλοντικής  προστασίας του νησιού, σε συνδυασμό  με την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους.
 2. Η συνέχιση του προσανατολισμού της Θάσου, με το μοναδικό φυσικό  περιβάλλον, ώστε οι κυριότερες  δραστηριότητες  των  μόνιμων κατοίκων της να είναι ο  τουρισμός, όπου  επικρατούν  οι  μικρές  τουριστικές  μονάδες και  οι μικρές  εμπορικές  επιχειρήσεις, και ο πρωτογενής τομέας με κύρια αντικείμενα την καλλιέργεια της ελιάς, τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.
 3. Η εξόρυξη και επεξεργασία  μαρμάρου  να εξακολουθήσει να πραγματοποιείται συγκεντρωμένη σε μικρές περιοχές στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του νησιού  απασχολώντας  μικρό  τμήμα του  πληθυσμού.
 4. Κατά την άποψή μας, σημαντική προτεραιότητα για τη κατεύθυνση της χωρικής  οργάνωσης πρέπει να δοθεί στον τουρισμό και  την  πρωτογενή  παραγωγή  έναντι  των  άλλων χρήσεων, όπως η εξόρυξη μαρμάρου, και οι εν λόγω χρήσεις θα πρέπει να  ενισχυθούν, με απαραίτητη προϋπόθεση την προστασία του μοναδικού φυσικού  περιβάλλοντος και  την κατεύθυνση  της ήπιας  ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής:

 1. Οι λατομικές ζώνες να περιοριστούν γύρω από τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει πρόθεση να καθορισθούν νέες λατομικές ζώνες, αυτές θα πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης, και ο καθορισμός τους να γίνει μετά από ειδική μελέτη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλες εκείνες τις παραμέτρους, που πιθανώς θα επηρεάσουν την περιοχή γύρω από αυτές (προστασία φυσικού περιβάλλοντος, υδάτινες πηγές, υδροφόρος ορίζοντας κ.λ.π.). Οπωσδήποτε στον ορεινό όγκο πέρα από κάποιο υψόμετρο ( 500μ.)  θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη προστασία.
 2. Για την επέκταση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση του τουρισμού να σχεδιασθούν δίκτυα ορεινών διαδρομών φυσικού κάλλους, που θα ενώνουν τόσο τους ορεινούς οικισμούς της Βόρειας – Δυτικής Θάσου (Μαριές, Καλλιράχη, Μεταμόρφωση, Σωτήρος, Ανάληψη, Άγιος Παντελεήμων, Μικρό Καζαβίτι, Μεγάλο Καζαβίτι, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Γεώργιος, Ραχώνι), όσο και της Νότιας – Ανατολικής (Θεολόγος, Κοίνυρα, Ποταμιά, Παναγία Λιμένας), πάνω στις, σε ορισμένες περιπτώσεις, υφιστάμενες παλαιές διαδρομές, με παράλληλη ώθηση της ανάπτυξης στους ορεινούς οικισμούς.
 3. Να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία  και  διαχείριση  των  υδάτινων  πόρων με την εκπόνηση  μελέτης  από ειδικούς μελετητές.
 4. Αποφυγή χωροθέτησης Α.Π.Ε. Για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών  απαιτούνται  μεγάλα έργα οδικού δικτύου και το φυσικό περιβάλλον υφίσταται σημαντική  αλλοίωση.
 5. Τα ελαιοτριβεία που βρίσκονται εντός οικισμών, θα πρέπει να μετεγκατασταθούν.
 6. Στην περιοχή της Νότιας Θάσου θα πρέπει να δημιουργηθεί χώρος για βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (πιθανώς μεταξύ λάκκου Μαριών και Καλυβίων ), ενώ για τον Πρίνο ο χώρος υποδοχής Βιομηχανικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να χωροθετηθεί στην περιοχή του ΣΜΑ Θάσου.
 7. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Θάσος είναι αναπτυσσόμενο νησί και όχι αναπτυγμένο.

 

Το Δ.Σ. της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, επειδή πιστεύει ότι το Πολεοδομικό Σχέδιο της Θάσου θα αποτελέσει το βραχίονα ανάπτυξης για το νησί μας στο μέλλον, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου, πριν προχωρήσει στην ψήφισή του, να λάβει σοβαρά υπόψη του τόσο τη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών (Δασαρχείο, Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.λ.π.) και των αρμοδίων φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ κ.λ.π.), όσο και τις απόψεις των λοιπών φορέων του νησιού, για τη βελτίωση του Σχεδίου, που θα επηρεάσει σοβαρότατα το μέλλον της Θάσου.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

Τσιλογεώργης Νικόλαος

 

Κοινοποιείται:

 1. Δήμαρχο Θάσου
 2. Επικεφαλής Παρατάξεων Δήμου Θάσου
 3. Μ.Μ.Ε.

Επιστολή Θ.Ε.Κ. προς Υπουργό Ναυτιλίας για υδροπτέρυγο

logo_thasiaki                                                                 Καβάλα, 13.1.2016
.                                                                Αριθ. Πρωτ.: 2

.                                     Προς
.                                     Υπουργό Ναυτιλίας και Aιγαίου
.                                      κ. Θεόδωρο Δρίτσα

.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Tο Δ.Σ. της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, με αφορμή την καθυστέρηση έναρξης δρομολογίων Καβάλας – Θάσου από το υδροπτέρυγο «ΗΛΙΔΑ ΙΙ» από 11.1.2016, επιθυμεί να σας επισημάνει τα εξής:

Η δρομολόγηση υδροπτέρυγου στην ακτοπλοϊκή γραμμή Καβάλας – Θάσου, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα σήμερα δρομολόγια στην πορθμειακή γραμμή Καβάλας – Πρίνου, θα αναβαθμίσει σημαντικά τη θαλάσσια συγκοινωνία της περιοχής, με θετικότατα αποτελέσματα για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του νησιού.  Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για την έναρξη δρομολογίων με το υδροπτέρυγο και παράλληλα να φροντίσετε για τη διατήρηση των υφιστάμενων δρομολογίων με τα φέρι – μποτ  στην πορθμειακή γραμμή Καβάλας – Πρίνου.

   Η Θ.Ε.Κ. έχοντας την στήριξη δεκάδων χιλιάδων πολιτών της περιοχής μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θάσου με την πρωτεύουσα του νομού.

.                                                                                          Για το Δ.Σ.
.                                                                                        Ο Πρόεδρος
.                                                                              Νικόλαος Τσιλογεώργης

Κοιν:     κ. κ. Βουλευτές Καβάλας
.            κ. Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
.            κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καβάλας
.            κ. Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού-Τουρισμού
.            κ. Δήμαρχο Καβάλας
.            κ. Δήμαρχο Θάσου
.            Kεντρικό Λιμενάρχη Καβάλας
.            Eνιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών Ν. Καβάλας
.            ΜΜΕ Καβάλας

Δρομολόγια πορθμειακής γραμμής Καβάλας – Πρίνου & ΓΠΣ Θάσου

logo_thasiaki                                                                 Καβάλα, 21.12.2015
.                                                                Αριθ. Πρωτ.: 24

.                                     Προς
.                                     Υπουργό Ναυτιλίας και Aιγαίου
.                                      κ. Θεόδωρο Δρίτσα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας είναι προφανώς γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στην πορθμειακή γραμμή Καβάλας – Πρίνου Θάσου. Η Θασιακή Ένωση Καβάλας ως φορέας των Θασίων που ζουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη της Καβάλας, μετά το πλήθος των διαμαρτυριών των κατοίκων Θάσου και Καβάλας, για την απαξίωση και την πλήρη υποβάθμιση της γραμμής Πρίνου – Καβάλας, προχώρησε στη συγκέντρωση πάνω από 20.000 υπογραφών διαμαρτυρίας πολιτών και φορέων της περιοχής μας ξεκινώντας έναν αγώνα για την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής γραμμής που ενώνει τη Θάσο με την πόλη της Καβάλας.

Tα υπάρχοντα δρομολόγια στην παραπάνω πορθμειακή γραμμή επιβλήθηκαν στις ναυτιλιακές εταιρίες μετά από παρέμβασή μας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με την οποία ζητούσαμε την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, στις πλοιοκτήτριες εταιρίες που θα υποβάλουν δηλώσεις δρομολόγησης πλοίων στη γραμμή Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου, καθώς μόνο έτσι μπορούσε να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και στη γραμμή Καβάλας – Πρίνου, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Tο Δ.Σ. της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, με αφορμή τη γνωμοδότηση του Σ..Α.Σ. στις 17.12.2015 για την άρση της επιβολής υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σε πλοιοκτήτρια εταιρία στην πορθμειακή γραμμή Καβάλας – Πρίνου Θάσου, οφείλει να επισημάνει τα ακόλουθα:

 1. Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) με την τελευταία γνωμοδότησή του, υποκύπτοντας σε αίτημα ναυτιλιακής εταιρίας, για άλλη μια φορά, αυτο- αναιρείται με την ανάκληση της προηγούμενης απόφασή του, η οποία προέβλεπε την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στις πλοιοκτήτριες εταιρίες.
 2. Με τη γνωμοδότηση αυτή το Σ.Α.Σ. δίνει τη δυνατότητα στις ναυτιλιακές εταιρίες, που εκμεταλλεύονται την πορθμειακή γραμμή Κεραμωτή – Λιμένα Θάσου, να αποσύρουν, όποτε αυτές θελήσουν, τα πλοία τους από την πορθμειακή γραμμή Πρίνου – Καβάλας και να τα εντάξουν στη γραμμή της Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου, με πολύ αρνητικές συνέπειες για τους κατοίκους της κεντρικής και νότιας Θάσου, που πληθυσμιακά αποτελούν τα 2/3 του νησιού. Ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις φυσικά υπάρχουν και για τους κατοίκους της Καβάλας που θέλουν να ταξιδέψουν προς το νησί της Θάσου.

Κύριε Υπουργέ, κατόπιν αυτών παρακαλούμε να μην κάνετε δεκτή τη γνωμοδότηση του Σ.Α.Σ. για άρση της επιβολής υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στις πλοιοκτήτριες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις πορθμειακές γραμμές Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου και Καβάλας – Πρίνου Θάσου. Μη γίνεσθε συνεργός στην πλήρη υποβάθμιση της γραμμής Πρίνου – Καβάλας ευθυγραμμιζόμενος με τις ναυτιλιακές εταιρείες, αγνοώντας την αγωνιώδη φωνή των χιλιάδων κατοίκων της Θάσου και της Καβάλας.

Επί πλέον σας καλούμε, κύριε Υπουργέ, να μεριμνήσετε α) στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου ικανού να ανταποκριθεί στο ρόλο του, δηλαδή της προστασίας του επιβατικού κοινού, της οικονομικής ανάπτυξης των νησιών και της συνοχής τους με τον ενιαίο εδαφικό χώρο της χώρας, β) για την πρόβλεψη ποινών αποκλεισμού πλοιοκτήτριας εταιρίας από τη δρομολόγηση πλοίων της σε επόμενη δρομολογιακή περίοδο, αν αθετήσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε αναφορικά με την τήρηση των δρομολογίων του χειμώνα, ανεξαρτήτως αιτίας, και γ) η αρμοδιότητα διαμόρφωσης των δρομολογίων να επανέλθει στις τοπικές Αρχές που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες του τόπου.

.                                                                                          Για το Δ.Σ.
.                                                                                        Ο Πρόεδρος
.                                                                              Νικόλαος Τσιλογεώργης

Κοιν:     κ. Αντιπρόεδρο της Βουλής
.            κ. κ. Βουλευτές Καβάλας
.            κ. Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
.            κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καβάλας
.            κα. Δήμαρχο Καβάλας
.            κ. Δήμαρχο Θάσου
.            Kεντρικό Λιμενάρχη Καβάλας
.            Πρόεδρο ΤΕΕ – τμήμα Ανατ. Μακεδονίας
.            Πρόεδρο Επιμελητηρίου Καβάλας
.            Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας
.            ΕEνιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών Ν. Καβάλας
.            Μ.Μ.Ε.


logo_thasiaki                                                 Καβάλα, 22. 12. 2015

                                  

                                       Προς
.                                      Δήμαρχο Θάσου
.                                      κ. Κώστα Χατζηεμμανουήλ

Το Δ.Σ. της Θασιακής Ένωσης Καβάλας εκφράζει τους σοβαρούς προβληματισμούς του για τη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Θάσου Β΄φάση, που βρίσκεται υπό διαβούλευση, προκειμένου εν συνεχεία να εισαχθεί για ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο της Θάσου, χωρίς όμως προηγουμένως η Διοίκηση του Δήμου να έχει ενημερώσει γι’ αυτό το καθοριστικό για το μέλλον του νησιού μας ζήτημα τα τοπικά συμβούλια και να γνωρίζει τις απόψεις τους.

Το Δ.Σ. της ΘΕΚ πιστεύει ότι το προτεινόμενο ΓΠΣ της Θάσου, σε ενδεχόμενη υλοποίησή του, έρχεται να μετατρέψει το κεντρικό ορεινό τμήμα του νησιού σε μια απέραντη λατομική ζώνη, που θα έχει καταστροφικές συνέπειες, αφού η περιοχή ΠΠΔ-1, που καθορίζεται ως λατομική ζώνη, είναι η καρδιά των περιοχών Natura του νησιού μας και κατά το ΙΓΜΕ ο ταμιευτήρας των υδάτινων πόρων της Θάσου. Επίσης, ανεπανόρθωτες θα είναι οι αρνητικές επιπτώσεις για τη μελισσοκομία, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος των ορεινών όγκων του νησιού μας.

Το γεγονός ότι μια περιοχή, η οποία αποτελεί το 1/4 περίπου της συνολικής έκτασης της Θάσου, χαρακτηρίζεται ως “περιοχή λατομικών δραστηριοτήτων”, χωρίς να υπάρχει ούτε μία νησίδα προστασίας της απείρου κάλλους περιοχής, δείχνει ότι το θέμα των λατομικών ζωνών μάλλον δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέχρι σήμερα εξόρυξη, ιδιαίτερα των μαρμάρων, έχει καταστήσει το βόρειο τμήμα του νησιού μας κρανίου τόπο, θεωρούμε ότι η επέκταση της αλόγιστης εκμετάλλευσης θα έχει σοβαρότατες συνέπειες για τη Θάσο. Επομένως πιστεύουμε ότι ορθό και πρέπον θα ήταν οι λατομικές ζώνες να περιοριστούν γύρω από τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει πρόθεση να καθορισθούν λατομικές ζώνες πέραν  των παραπάνω αναφερομένων, αυτές θα πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης και ο καθορισμός τους να γίνει, αφού ληφθούν υπόψη όλες εκείνες οι παράμετροι, που πιθανώς θα επηρεάσουν την περιοχή γύρω από αυτές (προστασία φυσικού περιβάλλοντος, υδάτινες πηγές, υδροφόρος ορίζοντας κ.λ.π.). Επί πλέον επισημαίνουμε ότι είναι τεράστιας σημασίας η αποκατάσταση των λατομικών χώρων στην αρχική τους μορφή, μετά το πέρας της εκμετάλλευσής τους.

Το Δ.Σ. της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, επειδή πιστεύει ότι το ΓΠΣ της Θάσου θα αποτελέσει το βραχίονα ανάπτυξης για το νησί μας στο μέλλον, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου, πριν προχωρήσει στην ψήφισή του, να λάβει σοβαρά υπόψη του τόσο τη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών (Δασαρχείο, Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.λ.π.) και των αρμοδίων φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ κ.λ.π.), όσο και τις απόψεις των λοιπών φορέων του νησιού για τη βελτίωση του Σχεδίου, που θα επηρεάσει σοβαρότατα το μέλλον της Θάσου.

.                                                                                          Για το Δ.Σ.
.                                                                                        Ο Πρόεδρος
.                                                                              Νικόλαος Τσιλογεώργης

Κοινοποιείται:

 1. κ. Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καβάλας
 3. Περιφερειακό Σύμβουλο Θάσου
 4. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου
 5. Επικεφαλής Παρατάξεων Δήμου Θάσου
 6. Μ.Μ.Ε.

 

Διαμαρτυρία – Αναδημοσίευση από “Πρωϊνή” 4-6-2015

2015_06_04_2_proini

Διαμαρτυρία – Αναδημοσίευση από εφημ. “Ταχυδρόμος” 4-6-2015

2015_06_04_taxydromos

Διαμαρτυρία – Αναδημοσίευση από εφημερίδα “Εβδόμη” 4-6-2015

2015_06_04_ef_nea_egnatia

Διαμαρτυρία – Αναδημοσίευση από εφημερίδα “Καβάλα” 4-6-2015

2015_06_04_ef_kavala

Διαμαρτυρία – Αναδημοσίευση από “Νέα Εγνατία” 4-6-2015

2015_06_04_nea_egnatia

Δημοσιεύματα και βίντεο από την εκδήλωση διαμαρτυρίας 8-11-2014

Δημοσίευμα εφημερίδας “Πρωϊνή” 10-11-2014

2014_11_11_proiniΠετυχημένη ήταν η διαμαρτυρία που έκαναν το Σάββατο νωρίς το πρωί οι καβαλιώτες με πρωτοβουλία της Θασιακής Ένωσης ζητώντας να έχει τα απαραίτητα δρομολόγια και τον χειμώνα η γραμμή του Πρίνου. Η Θασιακή Ένωση με μέλη και τη διοίκησή της ήταν από το πρωί στο χώρο του λιμανιού, όπου βρέθηκαν επίσης οι αντιπεριφερειάρχες Θόδωρος Μαρκόπουλος, Σωτήρης Παπαδόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βασίλης Λεμονίδης με μέλη της διοίκησης, εκπρόσωποι του σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Καβάλας, και άλλοι.
Στις 8:30 το πρωί κατέπλευσε στο λιμάνι της Καβάλας το ΘΑΣΟΣ 6 προερχόμενο από τον Πρίνο. Συμβολικά οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες καθυστέρησαν την διαδικασία του κατάπλου. Στη συνέχεια μοίρασαν ενημερωτικό υλικό στους επιβάτες του πλοίου.
Χειροκροτώντας βγήκε από το ΘΑΣΟΣ 6 στο οποίο εργάζεται ο συνδικαλιστής ναυτεργάτης Λάμπρος Λαμπρινίδης, που ήταν φανερό ότι συμφωνούσε και με τη διαμαρτυρία και με το περιεχόμενό της.
Στις 5 Νοεμβρίου η Θασιακή Ένωση έστειλε στον Υπουργό Ναυτιλίας την ακόλουθη επιστολή:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Δ.Σ. της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, μετά την απόφαση του ΣΑΣ στις 22-10-2014 για την πραγματοποίηση δύο (2) δρομολογίων καθημερινά κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο – Μάρτιο) στην πορθμειακή γραμμή «Καβάλα – Πρίνος» επιθυμεί να σας εκφράσει την αγανάκτησή του για τα εξής:
1) Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με την τελευταία γνωμοδότησή του αυτοακυρώνεται, αναιρώντας προηγούμενη απόφασή του, η οποία προέβλεπε τρία (3) δρομολόγια σε καθημερινή βάση στην ίδια γραμμή, υποκύπτοντας σε αίτημα των ναυτιλιακών εταιριών. Η απόφαση αυτή αποκαλύπτει ξεκάθαρα ότι το ΣΑΣ εναρμονίζεται με τα συμφέροντα των ναυτιλιακών εταιριών, παραβαίνοντας το ρόλο του που είναι η εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού της Θάσου και της πόλης της Καβάλας.
2) Με την απόφασή του αυτή το ΣΑΣ νεκρώνει τη γραμμή Πρίνου – Καβάλας και υποβαθμίζει τη ζωή των κατοίκων ολόκληρης της Θάσου, οι οποίοι υποχρεώνονται να διασχίσουν το μεγαλύτερο μέρος του νομού προκειμένου να έρθουν στην πρωτεύουσα Καβάλα, όπου βρίσκονται όλες οι διοικητικές υπηρεσίες και το Γενικό Νοσοκομείο.
3) Η Θασιακή Ένωση Καβάλας θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να ξαναγίνει η πορθμειακή γραμμή «Πρίνος – Καβάλα» η συντομότερη οδός που θα ενώνει την Θάσο με την Καβάλα, την πρωτεύουσα του νομού.
Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θέλοντας να εκφράσει την οργή και αγανάκτησή του για την πλήρη υποβάθμιση της πορθμειακής γραμμής Καβάλας – Πρίνου αποφάσισε να πραγματοποιήσει συμβολικό αποκλεισμό της προβλήτας των φέρυ μπόουτ στο λιμάνι της Καβάλας το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 στις οκτώ (8) το πρωί.
Κύριε Υπουργέ, εσείς ως πολιτική ηγεσία του τόπου, μην επιτρέψετε, για έναν ακόμη χειμώνα, οι ναυτιλιακές εταιρίες να ταλαιπωρήσουν τους ασθενείς, τους μαθητές, τους επαγγελματίες και γενικότερα το επιβατικό κοινό. Μη γίνεσθε συνεργός στην πλήρη υποβάθμιση της γραμμής Πρίνου – Καβάλας ευθυγραμμιζόμενος με τις ναυτιλιακές εταιρίες, αγνοώντας την αγωνιώδη φωνή των χιλιάδων κατοίκων της Θάσου και της Καβάλας.»

Για το ίδιο θέμα το κείμενο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν παρών στην διαμαρτυρία Κώστας Αντωνιάδης αναφέρει τα εξής:
Με αφορμή το συμβολικό αποκλεισμό του επιβατικού λιμανιού της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, θα ήθελα να τονίσω, ότι από την μια ως κοινωνία ισχυριζόμαστε ότι το Λιμάνι της Καβάλας πρέπει να γίνει το επίνειο των βαλκανίων και αγωνιζόμαστε ως νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να αναπτυχθεί ο τουρισμός στην Περιφέρεια μας, και από την άλλη γινόμαστε μάρτυρες μιας πολιτικής που ακολουθούν στοχευμένα οι ναυτιλιακές εταιρίες οι οποίες σταδιακά έχουν υποβαθμίσει την ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει τη Νήσο Θάσο με την πόλη της Καβάλας, αδιαφορώντας ότι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού του Νησιού και ιδίως το Νότιο τμήμα, αδυνατεί να έχει πρόσβαση σε Διοικητικές Υπηρεσίες, σε Νοσοκομεία και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλεως μας. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ. Πρέπει όλοι οι φορείς να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ η αρμοδιότητα για το καθορισμό των δρομολογίων που σήμερα ανήκει στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να ξαναέρθει στην αρμοδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο, να καθορίζει τα δρομολόγια της Πορθμειακής γραμμής Πρίνου – Καβάλας και Λιμένα – Κεραμωτή.


Δημοσίευμα e-kavala.gr 10-11-2014

Στον συμβολικό αποκλεισμό του Επιβατικού Λιμένα Καβάλας, που οργάνωσε το πρωί του Σαββάτου η Θασιακή Ένωση Καβάλας, συμμετείχε ο Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης “Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ” και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάκης Παπαδόπουλος, προκειμένου να συμπαρασταθεί στους πολίτες που διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση της ακτοπλοϊκής γραμμής Καβάλας – Πρίνου.

Ο κ. Μάκης Παπαδόπουλος δήλωσε τα εξής:
«Κάθε χειμώνα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της δραματικής μείωσης των δρομολογίων που συνδέουν την πόλη της Καβάλας με την Θάσο μέσω του Πρίνου. Κάθε χρονιά οι πολίτες διαμαρτύρονται. Κάθε φορά περνάει ο χειμώνας και η κατάσταση μένει η ίδια.
Η μείωση των δρομολογίων κατά τον χειμώνα στερεί από τους πολίτες της Καβάλας και της Θάσου την δυνατότητά τους να εξυπηρετούνται καθημερινά για προσωπικές και επαγγελματικές υποθέσεις.
Στερεί επίσης από την τοπική αγορά της Καβάλας τους Θάσιους που θα έρθουν για να ψωνίσουν, και από την τοπική αγορά της Θάσου Καβαλιώτες και ξένους επισκέπτες. Η σύνδεση μέσω της Κεραμωτής δεν αποτελεί την καλύτερη λύση, γιατί η απόσταση είναι μεγάλη και το μεταφορικό κόστος δυσβάσταχτο, με αποτέλεσμα Καβαλιώτες και Θάσιοι να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στο ελάχιστο.
Είναι πλέον κατανοητό σε όλους ότι όσο δεν υπάρχουν δρομολόγια, η Καβάλα και η Θάσος θα απομονώνονται και θα υποβαθμίζονται αγοραστικά και τουριστικά.
Οι πολίτες έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, γιατί περιμένουν από τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις κρατικές υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτή την κατάσταση. Όσο κάποιοι επιμένουν να εξυπηρετούν μόνο τα δικά τους συμφέροντα, τα προβλήματα θα μένουν άλυτα.

Εμείς ως Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση συμπαραστεκόμαστε σήμερα στη δίκαιη διαμαρτυρία των πολιτών και δηλώνουμε ότι θα επιμείνουμε για να βρεθεί, με τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μία αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση. Μία λύση που θα δώσει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών και θα ενισχύσει την αγορά και την τουριστική κίνηση σε Καβάλα και Θάσο».


 

“Η φωνή της Καβάλας”

Επόμενη Εκδήλωση

Πρόσκληση Βιβλιοπαρουσίασης Κωνσταντίνου Χιούτη

2016_11_16_xoreytiko
Ανακοινώσεις
Σύνδεση