5ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 5ου τόμου

Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

II. ΜΕΛΕΤΕΣ

  1. Γιάννη Βαρδαβούλια, Ένα σύντομο γλωσσάρι
  2. Κωνσταντίνου Χιόνη, Οι γιατροί της Θάσου και της Καβάλας κατά την περίοδο 1860-1930
  3. Μάγδα Γεωργιάδου, Προξενικές αναφορές από τ’ αρχεία του ΡθΓ6Ϊ§η Οίίϊοθ, σχετικές με την ανακατοχή της Θάσου από την Τουρκία
  4. Κωνσταντίνου Χιόνη, Ανέκδοτα θασιακά έγγραφα των ετών 1769-1909
  5. Μαριάννα Τσεγγελίδου, Το ζήτημα των βακουφικών ιδιοκτησιών της Καβάλας και της νήσου Θάσου
  6. Κωνσταντίνου Χιόνη, Η απονομή της δικαιοσύνης στη Θάσο κατά την τουρκοκρατία
Επόμενες Εκδηλώσεις

Θεατρική παράσταση «Σωσίβιος»
από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα Λιμεναρίων Θάσου
(Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20.00 στο Αμφιθέατρο της Π.Ε. Καβάλας)

2016_11_16_xoreytiko

Σύνδεση