4ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 4ου τόμου

Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

II. ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Γιάννη Βαρδαβούλια, Ένα σύντομο γλωσσάρι
 2. Κωνσταντίνου Χιόνη, Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα της Θάσου
 3. Γεωργίου Αυγουστίδη, Ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1846-1903
 4. Γεωργίου Παπαδοπούλου, Η αδελφότητα «Φοίνιξ» της Θάσου
 5. Κωνσταντίνου Δ. Τσιάτα, Το κτίσμα που εστέγασε την ελληνικήν σχολήν Θεολόγου
 6. Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα των χρόνων της τουρκοκρατίας
 7. Τάκη Τσιμπουκλή, Η άνθιση της ναυτιλίας του Κάστρου
 8. Κωνσταντίνου Χιόνη, Η αλληλογραφία του Γιαξή Χ”Σταμάτη (1902-1911)
 9. ΔΙΑΦΟΡΑ
  1. Νέες εκδόσεις
  2. Χλώρη-ξέρη
  3. Γενεαλογικά δέντρα
  4. Πάτερ Γυμνάσιος Λαυριώτης
  5. Δύο δάσκαλοι στα Λιμενάρια
  6. Γεώργιος Παπαευστρατίου
Επόμενες Εκδηλώσεις

Θεατρική παράσταση «Σωσίβιος»
από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα Λιμεναρίων Θάσου
(Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20.00 στο Αμφιθέατρο της Π.Ε. Καβάλας)

2016_11_16_xoreytiko

Σύνδεση