11ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 11ου τόμου

I. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

II. ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, Τo ημερολόγιο της Μικρασιατικής εκστρατείας
 2. ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΑΣΒΕΣΤΑ, Θάσος – Ένα ταξίδι στην αιωνιότητα 175-181
 3. ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΜΕΛΗ, Η ορθοδοξία και το θρησκευτικό συναίσθημα των Θασίων: η βυζαντινή μουσική, το ύφος και η εκτέλεση αυτής υπό των Θασίων ψαλτών 182-194
 4. ΜΑΝΟΛΗ ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, Πολύγνωτος ο Θάσιος. Ένας πρωτοπόρος ζωγράφος της αρχαιότητας 195-207
 5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ, Η απελευθέρωση της Καβάλας και Θάσου στα 1912-13 μέσα από φωτογραφίες της εποχής 208-232
 6. π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, Ανέκδοτη ακολουθία του Μελετίου Συρίγου στον Αγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη τον Θάσιο 233-258
 7. π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, Μαρτυρίες για τη νεότερη ιστορία της Θάσου από ανέκδοτα έγγραφα της μονής Βατοπεδίου 259-271
 8. π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, Σημειώματα εικόνων εξωκλησίου της Μεταμόρφωσης Καλλιράχης Θάσου από ανέκδοτα έγγραφα της μονής Βατοπεδίου 272-276
 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΤΣΙΜΑ, Τo ρεύμα της μετανάστευσης των Θεολογιτών της Θά- σου κατά τους τελευταίους χρόνους της τουρκοκρατίας 277-282
 10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ, Μουσείο Παπαγεωργίου 283-290
 11. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κ. ΧΙΟΝΗ, Η οργάνωση των συστημάτων επικοινωνίας στη Θάσο και Καβάλα κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας: τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομεία 291-312
 12. ΙΩΑΝΝΑΣ Κ. ΧΙΟΝΗ, Η αλληλοδιδακτική σχολή της Παναγίας και τα μαθήματα που διδάσκονταν (1850-1912) 313-327
 13. ΙΩΑΝΝΑΣ Κ. ΧΙΟΝΗ, Τρία ανέκδοτα ποιήματα του Καβαλιώτη ποιητή Ανδρικού Βέττα 328-340
 14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΧΙΟΝΗ, Σωτήριος Δημητρίου, ένας Θάσιος αγωνιστής του 1821 341-347
 15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΧΙΟΝΗ, Η εγκατάσταση της μεταλλευτικής εταιρείας στη Θάσο και οι θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις των κατοίκων
 16. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΧΙΟΝΗ, ΤΟ ιστορικό της απελευθέρωσης της Θάσου και Κα- βάλας όπως καταγράφεται στα ημερολόγια των πολεμικών πλοίων

III. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

 1. N. Παπαδημητρίου, Οι οριακές διαφορές μέσα στο Αγιο Όρος κατά την πρώ- ιμη μεταβυζαντινή εποχή (μέσα 15ου-16ου αι.) Βυζαντιακά 22(2002), 5-44 (ανάτυπο), υπό του Γ. Κ. Παπάζογλου
 2. Ν. Παπαδημητρίου, Νέες πηγές της ιστορίας του Αγίου Όρους (μέσα 15ου-τέλη 16ου αι.) από το αρχείο της ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, και Νέες πηγές της ιστορίας του Αγίου Όρους, μέρος Β’ (17ος αι.), από το αρχείο τη: ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Γρηγόριος Παλαμάς 84(2001), 509-580. και 86(2003), 245-320, υπό του Γ. Κ. Παπάζογλου
 3. Γεωργίου I. Αυγουστίδη, Δημοτικά τραγούδια της Θάσου, υπό του Κων/νου I. Χιόνη
Επόμενη Εκδήλωση

Ετήσια πολιτιστική εκδήλωση με χορούς και τραγούδια της Θάσου και άλλων περιοχών  της  πατρίδας  μας  στο  Αμφιθέατρο  της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (πρώην Νομαρχία) (Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018, ώρα 19.30)

2016_11_16_xoreytiko

Σύνδεση